gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

 

Güres Teknoloji’nin sunmuş olduğu havalandırma sistemi alternatifleri ile kümesiniz için en ideal koşulları sağlayabilirsiniz. Havalandırma sistemleri; kümeslerde homojen havalandırma, soğutma ve nem kontrolü sağlar. Kümes içindeki ısıyı kontrol ederken, aynı zamanda hayvanların minimum ve maksimum hava ihtiyacını karşılar.

Güres Teknoloji havalandırma sisteminin en büyük özelliği kümes içi tüm hava hareketlerinin kontrolünün PLC (Bilgisayarlı Sistem) tarafından gerçekleştirilmesidir. PLC sistemi; kümesin sağ ön, sağ arka, sol ön, sol arka ve ortasının ayrı ayrı sıcaklıklarını gösterir. 


Özellikler:

Kümes içi nem ve sıcaklık oranını kontrol ederek kümes içi iklimlendirmenin istenen seviyede olmasını sağlar.

Kümes kapasitesine göre yerleştirilen fanların kademeli olarak çalıştırılmasını ve durmasını kontrol eder. 

Kümes kapasitesine göre yerleştirilen soğutma petlerinin devreye girip çıkmasını kontrol eder.

Kümes içi soğutma petleri önündeki hava yönlendirme kapaklarının (flap ve damper) uygun açı ile açılma ve kapanma oranlarını belirler. Hava yönlendirme kapakları ile soğutma peteklerinden giren havanın, hayvanın üzerine direkt olarak vurmasını engelleyerek hayvan sağlığı ve homojen iklimlendirme sağlanır.
Sistem ile ilgili bir arıza, elektrik kesilmesi ve kümes içindeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine ulaşılması durumunda uyarı sistemi devreye girerek hem sesli hem de ışıklı uyarıda bulunur.

Uyarı sisteminin devreye girmesine neden olan arızanın kaydı sistem tarafından tutulur  ve sistemin ekranından okunabilir.

Sistem manuel olarak da kullanılabilir. [rek_header_start]

Biliyor musunuz?

[rek_header_end]

[rek_start]

Tavuk kümeslerinde evaporatif soğutma şekli uygulanmaktadır.

[rek_end]