gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

OTOMASYON

 Güres Otomasyon Sistemi; kümes yönetimi için önem arz eden dı? sıcaklık, kümes içi sıcaklık, nem ve basınç gibi değerleri belirli parametrelere göre kayıt altına alan ve kontrol eden bunun yanında yem tüketimi, su tüketimi, günlük ölü tavuk sayıları gibi verileri kayıt altına alan ve bu verilerin yönetim ve denetlenmesini tek bir ekrandan sağlayan akıllı bir yönetim sistemidir. Belirlenen alt ve üst parametrelere ula?tığında alarm ve uyarı sistemini devreye sokan PLC, kümesin ve kümeste bulunan hayvanların en iyi ?artlarda kalmasını destekler. 

·         7” LCD ekran

·         Grup fan kontrolü

·         4 adet iç sıcaklık sensörü 

·         1 adet dış sıcaklık sensörü 

·         1 adet nem sensörü 

·         1 adet su tüketimi izleme 

·         1 adet pedler için su pompası kontrolü 

·         2 adet ısıtıcı kontrolü opsiyonel

·         Silo tartım opsiyonel 

·        Aydınlatma ve dimmer kontrolü 

·        Belirtilen çalışma, durma zamanına ve istenilen sıcaklığa bağlı olarak minimum havalandırma yapma özelliği

·      Ani ısı değişimlerinde ve elektrik-mekanik arızalarda alarm