gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

D-120 MODEL DAMIZLIK KAFESİ

 

Kafesin ana yapısında kullanılan malzemeler yüksek standart sıcak daldırma galvaniz sac ve tel malzemelerden oluşmaktadır. Kafeslerin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan tüm galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgelidir. Galvaniz kaplama oranı ve şekli; gübre kaynaklı asidin yol açtığı deformasyonun, paslanmanın ve küflenmenin engellenmesi için hayati derecede önemlidir. Kafeslerde meydana gelen deformasyonlar, kafesin kullanım ömrünü kısaltmakla birlikte kafes içerisindeki hayvanların da sağlığını tehdit eder. Güres Teknoloji olarak bu ayrıntıların bilincindeyiz.


 Kafesler yer hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Her 60 cm’de bir 2 mm kalınlığında kafes ayağı ve bu ayakların altına konan geniş tabanlı pabuçlar bulunmaktadır. Ayrıca kafes sistemi her 10 ayakta 1 yere çelik çekme dübeller ile sabitlenmektedir. Bu sayede maksimum direnç kazanan sistem, platformsuz olarak 4, platformlu olarak 8 kata kadar sorunsuz monte edilebilir.

 Kafes Gözleri;

 2400 X 1200 mm ölçülerindedir. Göz (Hatve) yüksekliği ise 820 mm olarak tasarlanmıştır. 

 Geniş kafes gözleri sayesinde dişi ve erkek damızlık hayvanların rahat hareket etmeleri sağlanmıştır. Göz ortasında yer alan tünek ve göz içerisinde yer alan folluk ile konforlu bir ortam sağlanan Güres Teknoloji Damızlık Kafesi’nde döl oranı oldukça yüksektir.

 Kafes gözleri özel sac ayna ile birbirinden ayrılmıştır. Ayrıca damızlık hayvanların kafese kolayca konulması ve çıkarılması için tavuk ve horoz kapakları her bir gözde ayrı ayrı bulunacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

 

En alt kat alt teli ile zemin arası mesafe 160 mm olarak tasarlanmıştır. Ayak ayar cıvatası vasıtasıyla kafes en alt bölümüne 5 cm’lik bir yükseklik ayarı yapılabilir.

 

Kafes sistemi dahilinde bulunan yemleme sisteminde öncelikle tavukların yeme en kolay şekilde ulaşması ve tavuklara homojen yem sağlanması amaçlanmıştır. Tavukların ihtiyacı olan yem, sistem dahilinde kümes dışında bulunan yem stok silosundan çelik helezon yardımıyla yem dağıtım sistemine ulaştırılır. 

 

Yemleme sisteminde Arabalı ve Zincirli dağıtım sistemi olmak üzere iki farklı yem dağıtım sistemi sunulabilmektedir. Arabalı yemleme sisteminde bulunan özel tasarlanmış yem dağıtma aparatları vasıtasıyla yemin karıştırılarak sıhhi ve homojen şekilde dağıtılması amaçlanmıştır. Kafes konstrüksiyonu üzerinde bulunan ray ve özel çelik halat vasıtasıyla otomasyona bağlı olarak hareket eden yem arabası yemi tavukların önünde bulunan yem oluklarına homojen şekilde dağıtır. Zincirli yem dağıtım sisteminde de yem tavukların önünde bulunan yem oluğunda hareket eden ve yemi taşıyan özel yapıda zincirler vasıtasıyla yapılmaktadır. Her iki dağıtım sistemi de tamamen otomasyona bağlı olarak çalışabildiği gibi manuel olarak da kullanılabilmektedir.

 

Yem olukları çift bükümlü sağlam bir yapıya sahip olmakla birlikte özel tasarımıyla kümes içinde oluşabilecek dış parazit sorunlarını da en aza indirmektedir. Zira, yem oluğunun özel tasarımı sayesinde dış parazitler yem oluğunda ve çevresinde barınamamaktadır.

 

Kafes gözleri içerisinde bulunan uygun eğimli alt teller ile yumurtaların yumurta kanalına kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.

 

Uygun eğimli alt teller ile yumurtaların kolaylıkla yumurta kanalına ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana gelebilecek kırık ve kirlilik oranı minimum seviyeye indirilmiştir.

 

Alt telin altında kafesi boydan boya geçen 3 mm kalınlığında teller bulunmaktadır. Gerdirme işlevini yerine getiren bu teller sayesinde uygun eğimli alt tele esnek ve tavuklar için konforlu bir zemin özelliği kazandırılmıştır. Sert zemindense esnek bir zemin hayvan refahı ve sağlığı açısından daha iyidir.

 

Tavuklar için içme suyu her kat ve sıra önünde bulunan antibakteriyel su rezervuarları vasıtasıyla doğal veya kontrollü akış yönetimiyle nipelli suluk borularına ulaştırılır. Nipelli suluk boruları tavukların erişebileceği seviyeye uygun şekilde monte edilmiştir. Tavuklar su ihtiyaçlarını bu boru üzerinde bulunan kırmızı plastik ve paslanmaz çelik yapıya sahip nipellerden karşılamaktadır. Nipelli suluk borusu hattı sonunda bulunan su seviye göstergesi vasıtasıyla da suyun hat sonuna ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilebilmektedir. Buna ek olarak su yetersizliğine duyarlı uyarı sistemi de sistem dahilinde bulunmaktadır. Nipelli suluk borularının hat sonunda ayrıca su seviye göstergesi mevcuttur. Kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya geçen PVC boru üzerinde, her iki göze 16 adet kırmızı plastik ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilen nipel mevcuttur. Suluk boru hattı uygun yükseklikte monte edilmiş ve tavukların nipellere en kolay şekilde ulaşması amaçlanmıştır.

 

Her kafes sırası ve katının altında kafes boyunca uzanan ve gübrenin kusursuz olarak temizlenmesine olanak tanıyan, 1 mm kalınlığında PP gübre bantları bulunur. Gübre bu bantlara düşer ve 1 HP gübre bandı redüktörlü hareket motorları sayesinde çekilerek temizlenir.

 

Her katta bulunan merdane ve sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışında bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.