gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

EU-20 MODEL ZENGİN TAVUK KAFESİ


Kafesin ana yapısında kullanılan malzemeler yüksek standart sıcak daldırma galvaniz sac ve tel malzemelerden oluşmaktadır. Kafeslerin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan tüm galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgelidir. Galvaniz kaplama oranı ve şekli; gübre kaynaklı asidin yol açtığı deformasyonun, paslanmanın ve küflenmenin engellenmesi için hayati derecede önemlidir. Kafeslerde meydana gelen deformasyonlar, kafesin kullanım ömrünü kısaltmakla birlikte kafes içerisindeki hayvanların da sağlığını tehdit eder. Güres Teknoloji olarak bu ayrıntıların bilincindeyiz.

[rek_header_start]AVRUPA BİRLİĞİ HAYVAN REFAHI YASASINA UYGUN[rek_header_end]
[rek_start]Avrupa Birliği Hayvan Refahı Yasası kapsamında; çiftlik hayvanlarının fizyolojik, etolojik ihtiyaç ve davranışları dikkate alınarak, bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların standartları belirlenmiştir. Bu yasa kapsamında; yumurtacı kafeslerde tavuk başı minimum 600 cm2 net alan, 750 cm2 brüt alan, 12 cm yemleme ve sulama alanı, 15 cm de tüneme alanı bulunmak durumundadır.Zemin ile en alt kat teli arası mesafe minimum 35 cm, batarya (sıra) araları yemlikten yemliğe minimum 90 cm; her bir göz için folluk, eşelenme halısı ve tırnak törpüsü olma şartları getirilmiştir.[rek_end]

Kafesler yer hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Her 60 cm’de bir 2 mm kalınlığında kafes ayağı ve bu ayakların altına konan geniş tabanlı pabuçlar bulunmaktadır. Ayrıca kafes sistemi her 10 ayakta bir yere çelik çekme dübeller ile sabitlenmektedir. Bu sayede maksimum direnç kazanan sistem, platformsuz olarak 8 kata, platformlu olarak 12 kata kadar sorunsuz monte edilebilir.


EU-20 model kafeste, kanatlı doğasına uygun tüneme imkanı sunan, PVC malzemeden,
ithal, hayvan başına 15 cm tünek ve hayvan başına 12 cm yemleme mesafesi bulunmaktadır. Ayrıca her gözde perdeli folluk, eşelenme halısı ve tırnak törpüsü mevcuttur.

2400 x 625 mm ölçülerindedir. Göz (Hatve) yüksekliği ise 650 mm olarak tasarlanmıştır.

En alt kat alt teli ile zemin arası mesafe Avrupa Hayvan refahı yasasına da uygun şekilde 350 mm olarak tasarlanmıştır. Ayak ayar cıvatası vasıtasıyla kafes en alt bölümüne 5 cm’lik bir yükseklik ayarı yapılabilir.

Kafes sistemi dahilinde bulunan yemleme sisteminde öncelikle tavukların yeme en kolay şekilde ulaşması ve tavuklara homojen yem sağlanması amaçlanmıştır. Tavukların ihtiyacı olan yem, sistem dahilinde kümes dışında bulunan yem stok silosundan çelik helezon yardımıyla yem dağıtım sistemine ulaştırılır.


Yemleme sisteminde Arabalı ve Zincirli dağıtım sistemi olmak üzere iki farklı yem 
dağıtım sistemi sunulabilmektedir. Arabalı yemleme sisteminde bulunan özel tasarlanmış yem dağıtma aparatları vasıtasıyla yemin karıştırılarak sıhhi ve homojen şekilde dağıtılması amaçlanmıştır. Kafes konstrüksiyonu üzerinde bulunan ray ve özel çelik halat vasıtasıyla otomasyona bağlı olarak hareket eden yem arabası yemi tavukların önünde bulunan yem oluklarına homojen şekilde dağıtır.

Zincirli yem dağıtım sisteminde de yem tavukların önünde bulunan yem oluğunda hareket eden ve yemi taşıyan özel yapıda zincirler vasıtasıyla yapılmaktadır. Her iki dağıtım sistemi de tamamen otomasyona bağlı olarak çalışabildiği gibi manuel olarak da kullanılabilmektedir.

Yem olukları çift bükümlü sağlam bir yapıya sahip olmakla birlikte özel tasarımıyla kümes içinde oluşabilecek dış parazit sorunlarını da en aza indirmektedir. Zira, yem oluğunun özel tasarımı sayesinde dış parazitler yem oluğunda ve çevresinde barınamazlar.

Güres Teknoloji mühendisleri tarafından geliştirilip kafeslere entegre edilen yumurta toplama sisteminde yumurtaların kafes gözlerinde bulunan uygun eğimli alt teller ile yumurta kanalına daha kolay şekilde ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana gelebilecek kırık ve kirli oranı minimum seviyeye indirilmiştir.

Oluğa akan yumurtalar oluk üzerinde bulunan anti-statik özelliğe sahip toz tutmaz özel PP yumurta taşıma bantları vasıtasıyla yumurta toplama konveyörüne taşınır.
Buna ek olarak her yumurta kanalı sonunda helezonik yapıya sahip özel tasarlanmış yumurta bez bant fırçaları bulunmaktadır. Asansörlü ve Şelale yumurta toplama sistemi olarak iki ayrı sistem olarak sunulmaktadır.

Asansörlü yumurta toplama sisteminde her kat için yukarıya ve aşağıya doğru hareket eden asansörlü yumurta toplama konveyörü bulunurken, şelale yumurta toplama sisteminde sabit bir yumurta toplama konveyörü kullanılmaktadır. Şelale yumurta toplama sisteminde yumurtalar her bataryanın her katında bulunan yumurta oluklarından aynı anda çekilmekte ve yumurta toplama konveyörüne ulaştırılmaktadır.


Tavuklar için içme suyu her kat ve sıra önünde bulunan antibakteriyel su rezervuarları vasıtasıyla doğal veya kontrollü akış yönetimiyle nipelli suluk borularına ulaştırılır. Nipelli suluk boruları tavukların erişebileceği seviyeye uygun şekilde monte edilmiştir. Tavuklar su ihtiyaçlarını bu boru üzerinde bulunan kırmızı plastik ve paslanmaz çelik yapıya sahip nipellerden karşılamaktadır. Nipellerin altında V şeklinde plastik damla yakalayıcılar mevcuttur. Nipelli suluk borusu hattı sonunda bulunan su seviye göstergesi vasıtasıyla da suyun hat sonuna ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilebilmektedir. Buna ek olarak su yetersizliğine duyarlı uyarı sistemi de sistem dahilinde bulunmaktadır.

Nipelli suluk borularının hat sonunda ayrıca su seviye göstergesi mevcuttur. Kafes gözleri arasında, kafesi boydan boya geçen PVC boru üzerinde, her iki göze 6 adet kırmızı plastik ve paslanmaz çelik malzemeden imal edilen nipel ile altında V şeklinde plastik damla yakalayıcı mevcuttur. Suluk boru hattı uygun yükseklikte monte edilmiş ve tavukların nipellere en kolay şekilde ulaşması amaçlanmıştır.

 Her kafes sırası ve katının altında kafes boyunca uzanan ve gübrenin kusursuz olarak temizlenmesine olanak tanıyan, 1 mm kalınlığında PP gübre bantları bulunur. Gübre bu bantlara düşer ve 1 HP gübre bandı redüktörlü hareket motorları sayesinde çekilerek temizlenir.

Her katta bulunan merdane ve sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışında bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.