gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

T-60 MODEL TAVUK KAFESİ


Kafesin ana yapısında kullanılan malzemeler yüksek standart sıcak daldırma galvaniz sac ve tel malzemelerden oluşmaktadır. Kafeslerin konstrüksiyonu ve kafes bölmelerinde kullanılan tüm galvanizli saclar ve teller ISO 9001 belgelidir. Galvaniz kaplama oranı ve şekli; gübre kaynaklı asidin yol açtığı deformasyonun, paslanmanın ve küflenmenin engellenmesi için hayati derecede önemlidir. Kafeslerde meydana gelen deformasyonlar, kafesin kullanım ömrünü kısaltmakla birlikte kafes içerisindeki hayvanların da sağlığını tehdit eder. Güres Teknoloji olarak bu ayrıntıların bilincindeyiz.

Kafesler yer hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Her 60 cm’de bir 2 cm kalınlığında kafes ayağı ve bu ayakların altına konan geniş tabanlı pabuçlar bulunmaktadır. Ayrıca kafes sistemi her 10 ayakta bir yere çelik çekme dübeller ile sabitlenmektedir. Bu sayede maksimum direnç kazanan sistem, platformsuz olarak 8 kata, platformlu olarak 12 kata kadar sorunsuz monte edilebilir.

Kafes Gözleri;

-T60 model tavuk kafesi 600 x 600 mm ölçülerindedir.
-Göz (Hatve) yüksekliği ise 580 mm olarak tasarlanmıştır.
-En alt kat alt teli ile zemin arası mesafe 160 mm olarak tasarlanmıştır.
-Ayak ayar
civatası vasıtasıyla kafes en alt bölümüne 5 cm’lik bir yükseklik ayarı yapılabilir.

Kafes sistemi dahilinde bulunan yemleme sisteminde öncelikle tavukların yeme en kolay şekilde ulaşması ve tavuklara homojen yem sağlanması amaçlanmıştır. Tavukların ihtiyacı olan yem, sistem dahilinde kümes dışında bulunan yem stok silosundan çelik helezon yardımıyla yem dağıtım sistemine ulaştırılır. 

Yemleme sisteminde Arabalı ve Zincirli dağıtım sistemi olmak üzere iki farklı yem dağıtım sistemi sunulabilmektedir. Arabalı yemleme sisteminde bulunan özel tasarlanmış yem dağıtma aparatları vasıtasıyla yemin karıştırılarak sıhhi ve homojen şekilde dağıtılması amaçlanmıştır. Kafes konstrüksiyonu üzerinde bulunan ray ve özel çelik halat vasıtasıyla otomasyona bağlı olarak hareket eden yem arabası yemi tavukların önünde bulunan yem oluklarına homojen şekilde dağıtır.

Zincirli yem dağıtım sisteminde de yem tavukların önünde bulunan yem oluğunda hareket eden ve yemi taşıyan özel yapıda zincirler vasıtasıyla yapılmaktadır. Her iki dağıtım sistemi de tamamen otomasyona bağlı olarak çalışabildiği gibi manuel olarak da kullanılabilmektedir.

Yem olukları çift bükümlü sağlam bir yapıya sahip olmakla birlikte özel tasarımıyla kümes içinde oluşabilecek dış parazit sorunlarını da en aza indirmektedir. Zira, yem oluğunun özel tasarımı sayesinde dış parazitler yem oluğunda ve çevresinde barınamamaktadır.

Kafes gözleri içerisinde bulunan uygun eğimli alt teller ile yumurtaların yumurta kanalına kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanmıştır.

Kafes alt telinin altında kafesi boydan boya geçen 3 mm kalınlığında teller bulunmaktadır. Gerdirme işlevini yerine getiren bu teller sayesinde uygun eğimli alt tele esnek ve tavuklar için konforlu bir zemin özelliği kazandırılmıştır. Sert zemindense esnek bir zemin hayvan refahı ve yumurta temizliği açısından daha iyidir.

Tavuklar için içme suyu her kat ve sıra önünde bulunan antibakteriyel su rezervuarları vasıtasıyla doğal veya kontrollü akış yönetimiyle nipelli suluk borularına ulaştırılır. Nipelli suluk boruları tavukların erişebileceği seviyeye uygun şekilde monte edilmiştir. Tavuklar su ihtiyaçlarını bu boru üzerinde bulunan kırmızı plastik ve paslanmaz çelik yapıya sahip nipellerden karşılamaktadır. Nipellerin altında V şeklinde plastik damla yakalayıcılar mevcuttur. Nipelli suluk borusu hattı sonunda bulunan su seviye göstergesi vasıtasıyla da suyun hat sonuna ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilebilmektedir. Buna ek olarak su yetersizliğine duyarlı uyarı sistemi de sistem dahilinde bulunmaktadır.


 Güres Teknoloji mühendisleri tarafından geliştirilip kafeslere entegre edilen yumurta toplama sisteminde yumurtaların kafes gözlerinde bulunan uygun eğimli alt teller ile yumurta kanalına daha kolay şekilde ulaşması sağlanmış ve böylece yumurtalarda meydana gelebilecek kırık ve kirli oranı minimum seviyeye indirilmiştir. Oluğa akan yumurtalar oluk üzerinde bulunan anti-statik özelliğe sahip toz tutmaz özel PP yumurta taşıma bantları vasıtasıyla yumurta toplama konveyörüne taşınır. Buna ek olarak her yumurta kanalı sonunda helezonik yapıya sahip özel tasarlanmış yumurta bez bant fırçaları bulunmaktadır. Asansörlü ve Şelale yumurta toplama sistemi olarak iki ayrı sistem olarak sunulmaktadır. Asansörlü yumurta toplama sisteminde her kat için yukarıya ve aşağıya doğru hareket eden asansörlü yumurta toplama konveyörü bulunurken, şelale yumurta toplama sisteminde sabit bir yumurta toplama konveyörü kullanılmaktadır. Şelale yumurta toplama sisteminde yumurtalar her bataryanın her katında bulunan yumurta oluklarından aynı anda çekilmekte ve yumurta toplama konveyörüne ulaştırılmaktadır.

Her kafes sırası ve katının altında kafes boyunca uzanan ve gübrenin kusursuz olarak temizlenmesine olanak tanıyan, 1 mm kalınlığında PP gübre bantları bulunur. Gübre bu bantlara düşer ve 1 HP gübre bandı redüktörlü hareket motorları sayesinde çekilerek temizlenir.

Her katta bulunan merdane ve sıyırıcılar ile kümes sonundaki yatay gübre boşaltma konveyörüne aktarılan gübre, buradan kümes dışında bulunan dikey gübre boşaltma konveyörüne aktarılır.