gear gear

LOADING

  • Turkish
  • English
  • French
  • Russian
  • Arabic
Güres Teknoloji

  Firmamız Kaliteyi gerçekleştirme, Çevreye saygı insan ve doğal kaynakların korunması, Bilgi Güvenliği ile İş Güvenliği ve İşçi Sağlığının sağlanması konusunda aşağıda verilen ilkeleri Politika olarak benimser.

 

KALİTE POLİTİKASI

 

ı. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,

 

ıı. Gelişen teknoloji ve sektörel yenilikleri bünyemizde uygulayarak üretim ve hizmet kalitesini sürekli kılmak,

 

ııı. Yasal mevzuat ve şartları bünyemizde tam olarak uygulamak,

 

ıv. TS EN 9001:2015 KYS koşullarında üretim yapmak,

 

v. Takım çalışması ile sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlamak,

 

vı. Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak,

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 

ı. Ülkemizdeki çevre mevzuatını takip edip, uymak ve güncelliğini sağlamak,

 

ıı. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,

 

ııı. 14001 ÇYS Standartlarına bağlı çalışmak,

 

ıv. İşletmemizde üretim ve üretim sonrasında oluşan atıkların çevre-insan ve doğal döngüye  zarar  vermesini önlemek ve  atıkları  kaynağında ayırıp, uygun geri dönüşüm-bertaraf  yöntemleri  ile doğal kaynaklarımızı  korumak,

 

v. Atıklarımızın bertarafını yasalara uygun şekilde sağlamak,

 

vı. Tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirerek bertarafını sağlamak,

 

vıı. Çalışanlara sürekli eğitim vererek bu ilkeleri uygulamaya teşvik etmek,

 

İSG POLİTİKASI

 

ı. İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" 

 

ıı. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal, insani ve diğer yükümlülükleri karşılamak,

 

ııı. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamak,

 

ıv. Risk değerlendirmesi ve risk düzeyi azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymak, tehlikeleri önceden tahmin edip önleyici faaliyette bulunmak.

 

v. Endüstriyel gelişmeleri göz önünde bulundurarak, sürekli gelişmeyi ve mevcut durumumuzu analiz ederek ulaşabileceğimiz en güvenli iş hedefine ulaşmak


 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Güres Tavukçuluk Teknolojisi Ltd. ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla;

 

Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (personel özlük bilgileri, müşteri verileri, tedarikçi verileri ve diğer) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların ve standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,

 

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli alt yapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı,

 

ISO/IEC 27001:2013 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

 

Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,

 

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi,

 

Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlarını ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,

 

Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,

 

Grup şirketlerinin bilgi güvenliği standartlarını belirlemek, düzenli aralıklarla denetlemek ve uygunluğu sağlamayı,